Zapewniamy kompleksową obsługę dokumentów związanych z Systemem Integrowanej

Produkcji Roślin polegającą na:

⦁ przeprowadzeniu indywidualnego szkolenia, także dla grup producenckich

⦁ przygotowaniu dokumentów zgłoszenia do jednostki certyfikującej,

⦁ przygotowaniu oraz prowadzeniu dokumentacji związanej z notatnikami Integrowanej Produkcji Roślin,

⦁ przeprowadzeniu próbnej kontroli systemu,

⦁ dbałości o zachowanie terminów i zabiegów związanych z uprawą w systemie IP


Koszt kompleksowej obsługi ustalany jest indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu:

Sokalski Michał

tel. 609 803 736