Obecnie prowadzimy zapisy na szkolenia w woj. małopolskim i woj. wielkopolskim

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń również w innych miejscach.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 609 715 591


Najbliższe terminy szkoleń

Luty 2023 woj. wielkopolskie


Luty 2023 woj. mazowieckie

4-5 lutego 2023 . Szkolenie (w zakresie roślin rolniczych) odbędzie się w firmie Dar-Trans Paweł Głuskowski Srebrna 24, 09-162 Nacpolsk


Luty 2023 woj. świętokrzyskie


9 lutego 2023 r. - szkolenie uzupełniające jednodniowe (8-godzinne) - ROŚLINY SADOWNICZE - ŚODR O. Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3

14-15 lutego 2023 r. - szkolenie podstawowe dwudniowe (16-godzinne) - ROŚLINY SADOWNICZE - ŚODR O. Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3


Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2097) o środkach ochrony roślin każdy uczestnik systemu Integrowanej Produkcji Roślin, musi posiadać zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Szkolenia, zarówno podstawowe jak i uzupełniające są ważne 5 lat.

SZKOLENIA PODSTAWOWE – dwudniowe (16 godzinne) zajęcia dla osób, które po raz pierwszy biorą udział w takim szkoleniu.

Szkolenie obejmuje między innymi poniższe zagadnienia:

- przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin

- nawożenie integrowanych upraw

- ochrona upraw przed chorobami, szkodnikami, chwastami

- środki ochrony roślin a ochrona środowiska

- technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin

- kontrola integrowanej produkcji roślin ​


SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE(8 godzin) jednodniowe zajęcia dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.

Program obejmuje między innymi poniższe zagadnienia:

- wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów

- nawożenia integrowanych upraw

- ochrony upraw przed chorobami, szkodnikami, chwastami

- środków ochrony roślin a ochrony środowiska

- techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin

- bezpieczeństwa i higieny pracy