Kompleksowa obsługa doradcza gospodarstw rolnych

Pomoc w pozyskiwaniu i obsłudze funduszy unijnych.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 prowadzimy szkolenia i usługi doradcze dotyczące następujących działań:

 • M03 - Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

 • M04 - Inwestycje w środki trwałe

  1. Poddziałanie 1 – typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”

  2. Poddziałanie 1 – typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”

  3. Poddziałanie 2 - Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

 • M05 – Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

 • M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

  1. Poddziałanie 1 - Premie dla młodych rolników

  2. Poddziałanie 2 - Restrukturyzacja małych gospodarstw

  3. Poddziałanie 3 - Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

  4. Poddziałanie 4 - Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych

 • M10 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

 • M11 - Rolnictwo ekologiczne

  1. Prowadzenie dokumentacji gospodarstwa.

  2. Reprezentowanie interesów rolnika przed instytucjami i urzędami.

  3. Obecność i aktywne uczestnictwo doradcy podczas przeprowadzanej w gospodarstwie kontroli przez agencje lub urzędy.

  4. Pomoc technologiczna.

Wdrażanie i utrzymywanie systemów produkcji, jakości i bezpieczeństwa żywności

 1. Rolnictwo ekologiczne

 2. Global G.A.P.

 3. Integrowana produkcja roślin

 • BRC FOOD, IFS FOOD

 • ISO 22000

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • HACCPProwadzimy szkolenia w całym zakresie naszych usług.

Jesteśmy podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do szkolenia i wystawiania zaświadczeń z zakresu integrowanej produkcji roślin.