ZASADY HIGIENICZNO-SANITARNE z podsumowaniem


W trakcie zbiorów oraz przygotowania do sprzedaży owoców i warzyw wyprodukowanych w systemie integrowanej produkcji roślin producent zapewnia utrzymanie następujących zasad higieniczno-sanitarnych:

A. Higiena osobista pracowników

1. Osoby pracujące przy zbiorze i przygotowaniu do sprzedaży owoców powinny:

a. nie być nosicielem ani nie chorować na choroby mogące przenosić się przez żywność;

b. utrzymywać czystość osobistą, przestrzegać zasad higieny, a w szczególności często w trakcie pracy myć dłonie;

c. nosić czyste ubrania, a gdzie konieczne ubrania ochronne;

d. skaleczenia i otarcia skóry opatrywać wodoszczelnym opatrunkiem.


2. Producent owoców zapewnia osobom pracującym przy zbiorze i przygotowaniu do sprzedaży owoców:

a. nieograniczony dostęp do umywalek i ubikacji, środków czystości, ręczników jednorazowych lub suszarek do rąk itp.;

b. przeszkolenie w zakresie higieny.


Wymagania higieniczne w odniesieniu do płodów rolnych przygotowywanych do sprzedaży Producent roślin podejmuje odpowiednio do potrzeb działania zapewniające:

a. wykorzystanie do mycia płodów rolnych, według potrzeb, wody czystej lub w klasie wody przeznaczonej do spożycia;

b. zabezpieczenie płodów rolnych w trakcie zbiorów i po zbiorach przed zanieczyszczeniem fizycznym, chemicznym i biologicznym.

c. wymagania higieniczne w systemie integrowanej produkcji roślin w odniesieniu do opakowań i środków transportu oraz miejsc do przygotowywania płodów rolnych do sprzedaży


Producent w systemie integrowanej produkcji roślin podejmuje odpowiednio do potrzeb działania zapewniające:

a. utrzymanie czystości pomieszczeń (wraz z wyposażeniem), środków transportu oraz opakowań;

b. niedopuszczanie zwierząt gospodarczych i domowych do pomieszczeń, pojazdów i opakowań;

c. eliminowania organizmów szkodliwych (agrofagów roślin i organizmów niebezpiecznych dla ludzi) mogących być przyczyną powstających zanieczyszczeń lub zagrożeń zdrowia ludzi np. mykotoksynami;

d. nieskładowanie odpadów i substancji niebezpiecznych razem z przygotowywanymi do sprzedaży płodami rolnymi.


Podsumowując należy w szczególności:

Stosować odzież ochronną

Posiadać apteczkę pierwszej pomocy medycznej wyposażone w środek dezynfekujący i plastry wodoodporne.

Oznaczyć miejsca przechowywania środków ochrony roślin.

Do nawadniania pola i mycia płodów wykorzystywać wodę czystą lub w klasie wody przeznaczonej do spożycia.