Ekoschematy to nowy, prośrodowiskowy sposób wsparcia w ramach płatności bezpośrednich na lata 2023-27.

Ukierunkowany jest na pozytywne oddziaływanie na środowisko, klimat i dobrostan zwierząt.

Na ten cel dla przeznaczane będzie rocznie około 885 mln euro. Środki te dotyczą całej Polski i związane są z

 • obszarami z roślinami miododajnymi;

 • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin;

 • biologiczną ochroną upraw;

 • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych;

 • dobrostanem zwierząt;

 • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi.


Powyższe ekoschematy można łączyć, ale tylko w odpowiedniej konfiguracji


Integrowaną produkcję, w ramach ekoschematów, można łączyć z następującymi interwencjami:

 • zróżnicowana struktura upraw - liczba punktów - 3

Praktyka polega na prowadzeniu co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym:

udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział najmniejszej uprawy, nie może być mniejszy niż 10%,

co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. bobowate) oraz

udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%, oraz

udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in.: okopowe) nie przekracza 30%.

 • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin liczba punktów - 2

Celem praktyki jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery. Wymieszanie określonej ilości obornika z glebą będzie musiało być potwierdzone za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR

 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych w sposób innymi metodami niż rozbryzgowe liczba punktów - 3

 • uproszczone systemy upraw - liczba punktów - 4

Na gruntach ornych uprawa roślin będzie musiała być prowadzona w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip – till),

 • wymieszanie słomy z glebą - liczba punktów - 2

Praktyka polega na rozdrobnieniu i wymieszanie całej słomy z glebą lub jej przyoraniu po zbiorze plonu głównego.Powyższe zestawienie dotyczy tylko działek (obszarów) na których prowadzona jest gospodarka w oparciu o Integrowaną Produkcję, a nie całego gospodarstwa.

Warunkiem przystąpienia do ekoschematu jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25 % powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.