Prowadząc uprawy w systemie IP musimy dokumentować wszystkie czynności w Notatniku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin (Dz. U. poz. 788).


W notatniku tym odnotujemy zatem wszystkie dane dotyczące gospodarstwa:

  • plan pól

  • typy opryskiwaczy

  • zastosowany płodozmian

  • użyty materiał siewny

  • analizę gleb

zapiszemy także wszystkie działania dotyczące:

  • nawożenia

  • obserwacji zaburzeń i zdrowotności

  • zastosowanych środków ochrony roślin

  • zabiegów agrotechnicznych


Notatnik ten będzie sprawdzany pod kątem prowadzenia upraw ze szczegółowymi metodykami, podczas kontroli przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą. Notatnik musimy przechowywać przez okres 3 lat. Notatnik możemy również prowadzić w formie elektronicznej, ale podczas kontroli musimy formę papierową okazać inspektorowi.


Poniżej można pobrać notatnik integrowanej produkcji dla